CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

Friday, February 27, 2009

Perkembangan Teknologi Dalam Demokrasi atau Perkembangan Demokrasi Dalam Teknologi Komunikasi???


Pada zaman yang serba canggih ini, manusia pada abad ini telah maju dari pelbagai perspektifkehidupan, samada dari segi ekonomi, pendidikan, sosial dan tidak terkecuali dari segi sistem politik negara. Menyentuh mengenai perkembangan hal politik di Malaysia, perkembangan
teknologi komunikasi semakin meningkat dalam proses demokrasi di mana orang ramai dapatmenyuarakan pendapat atau meluahkan perasaan tidak puas hati mengenai sistempemerintahan politik di Malaysia dengan penuh yakin dan tanpa sebarang perasaan takut.

Ada dua faktor yang menentukan kedudukan atau situasi mengenai pemahaman tentang perhubungan di antara demokrasi dan teknologi. Pertama adalah sistem demokrasi yang baik
bergantung pada teknologi. Contohnya, teknologi telekomunikasi telah digunakan dalam proses
penyebaran berita-berita politik yang merupakah hak setiap warganegara. Teknologi komunikasi juga digunakan dalam proses penghitungan suara dalam pemilihan umum. Peranan
teknologi menjadi semakin penting di mana pihak-pihak tertentu boleh memanipulasi sesuatu
berita untuk kepentingan mereka melalui penguasaan teknologi tersebut.

Demokrasi juga mempengaruhi proses pengembangan teknologi. Pengembangan teknologi di
suatu negara, baik di negara pemerintah sangat kuat mahupun di negara liberal seperti di
Amerika Syarikat, tidak pernah lepas dari memiliki kekuasaan untuk membuat suatu polisi
teknologi (technology policy). Point of interest di sini adalah pengembangan teknologi merupakan hasil dari suatu proses politik juga. Hal ini dapat dilihat atau dibuktikan apabila bom
hidrogen yang dicipta digunakan dalam tragedi Hiroshima dan Nagasaki lebih setengah abad
lebih yang lalu adalah merupakan salah satu contoh pengembangan teknologi yang didasari atas
motif politik (political impetus).

Menyentuh mengenai teknologi komunikasi, medium yang paling baik untuk setiap rakyat
meluahkan perasaan, rasa tidak puas hati, bertukar pendapat, bersosial dan sebagainya ialah
melalui internet. Secara umumnya, internet adalah media pertukaran maklumat yang tidak
berbeza fungsinya daripada telefon, faksimili dan sebagainya. Tetapi, uniknya internet memiliki
empat karakteristik atau ciri-ciri yang membuatnya menjadi superior jika hendak dibandingkan
dengan media komunikasi yang lain. Ciri yang pertama ialah penggunaannya yang murah. Ciri
kedua adalah sifatnya yang real time. Ketiga adalah sifatnya yang borderless dimana tiada
sekatan ruang dalam media yang memungkinkan setiap orang saling berhubung dengan baik.
Keempat, dan yang paling penting ialah internet menyediakan ruang-ruang publik yang tidak
dapat ditembus oleh pihak penguasa.

Perkembangan teknologi sedikit sebanyak bergantung pada kebijaksanaan pemerintah.
Dalam konteks ini, pengembangan teknologi adalah political statement, dalam erti kata bahawa
teknologi merupakan satu medium untuk kepentingan dalam sistem politik. Hal ini jelas terbukti
pada penggunaan teknologi di beberapa negara di mana perkembangan teknologi sangat
bergantung kepada keputusan politik pemerintah untuk mencapai political ends tertentu ke atas
negara lain.

Kesimpulannya, didapati sistem demokrasi banyak dipengaruhi oleh perkembangan
teknologi komunikasi seperti internet yang mana ia memberi kesan kepada sistem politik di
Malaysia. Rakyat yang tidak berpeluang untuk menyuarakan pendapat dapat melahirkan
pendapat mereka tanpa sekatan mana-mana pihak. Selain itu, jika diperhati juga, teknologi
komunikasi juga dipengaruhi oleh sistem demokrasi itu sendiri di mana pergolakan politik di
sesebuah negara dengan sesebuah negara lain telah mencetus satu medium baru bagi negara
yang kuat untuk menakluk pemerintahan negara lain.Oleh itu, segala sistem politik negara
bergantung kepada kebijaksanaan pemerintah untuk mengawal sistem pentadbiran negara bagi
faedah rakyat dan negara. Perlaksaaan sistem demokrasi dan penggunaan teknologi komunikasi
banyak memberi kebaikan kepada rakyat, tetapi pada masa yang sama ia juga memberi kesan
sampingan yang boleh memburukkan keadaan dan menghuru-harakan sistem pentadbiran
negara.


Sumber:
1) bayusumilir.wordpress.com

0 comments: