CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

Friday, March 13, 2009

Demokrasi di tengah-tengah teknologi komunikasi

Kemajuan yang wujud di era ini telah menyebabkan kita makin bertamadun dan berpengatahuan. Segala-galanya telah mnjadi makin mudah dengan kewujudan teknologi. Kalau dahulu teknologi itu ibarat satu bnda yang baru dan bukan semua orang boleh menggunakanya, tetapi sekarang tanpa teknologi org tersebut dikatakan kuno. Kita kembali pada perbincangan asas yang saya ingin katakan tentang demokrasi yang wujud di tengah2 teknologi komunikasi kini. Kewujudan teknologi komunikasi yang tanpa sekatan dan sempadan kini meyebabkan kita makin berani untu menyuarakan pendapat.
Berpandukan definisi demokrasi yang menekankan prinsip asas kuasa rakyat dan kerajaan perwakilan, maka e–demokrasi dapat ditakrifkan sebagai cara bagaimana menggunakan aplikasi system teknologi maklumat untuk membimbing, memperbaiki dan melaksanakan prinsip-prinsip amalan demokrasi. Penggunaan ICT secara aktif dipercayai dapat mengujudkan warga yang bermaklumat dan berpengetahuan serta ruang penyertaan yang luas dalam proses politik seperti yang dianjurkan oleh prinsip demokrasi. Rakyat secara tidak langsung dapat meningkatkan penyertaan mereka dalam proses pengubalan undang-undang, dasar awam dan proses eksekutif kerajaan dengan mengambil bahagian dalam kaji selidik pendapat umum, perbahasan, forum, perundingan, blog lobi kumpulan pendesak dan pada masa yang sama terdedah kepada maklumat dan pengakuan pakar yang dikemukakan melalui ICT.
Menurut Tsagarousianou, Roza, Damian Tambini dan athyrn Bryan dalam buku suntingan mereka “Cyber democracy” menyatakan konsep e-demokrasi wlaupun hanya merupakan satu impian khayalan para srjana sains politik dan aktivitis sosial pada tahun1960-an, tetapi kini semakin menjadi kenyataan mulai pertengahan tahun 1990-an Penggunaan teknologi Internet yang meluas dan pengenalan e–kerajaan dalam penambahbaikan mutu penyampaian perkhidmatan awam telah merealisasikan konsep dan harapan e-demokrasi. Pendekatan hubungan ini amat jelas apabila e-kerajaan yang diberi takrifan oleh kebanyakan negara pengamal demokrasi.
Ketika sebelum wujudnya zaman demokrasi iaitu zaman penjajahan dari anasir luar, segala maklumat dari luar begitu sukar untuk kita dapati. Contohnya zaman penjajahan jepun dahulu, penjajah tidak mahu pendudk menerima sebarang berita atau maklumat dari luar. Sesiapa yang didapati menyimpan radio akan dirampas. Disini kita boleh lihat betapa sukarnya untuk mendapat maklumat dan menyuarakan pendapat kita ketika itu. Zaman penjajahan menyekat semua bentuk komunikasi kita kepada orang luar. Namun kini dengan wujudnya reformasi-reformasi tentang teknologi komunikasi menyebabkan demokrasi dalam teknologi makin terserlah.
Kesimpulannya setiap masyarakat yang ada dalam generasi sekarang begitu memerlukan teknologi komunikasi tertumanya dalam meyuarakan pendapat kepada pihak-pihak tertentu. Batasan-batasan yang wujud akan meyebabkan kita terpisah pada dunia maklumat dan pendapat. Demokrasi wujud apabila adanya teknologi komunikasi yang tidak disekat dari mana-mana pihak.

0 comments: