CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

Saturday, March 21, 2009

Global Village untuk perkembangan demokrasi

kita dapat lihat dunia sekarang mengamal sistem "global village" dalam membangunkan demokrasi. Idea ini diperkenankan oleh Marshall McLuhan yang memberi andaian bahawa dunia bersama-sama menyelesaikan masalah yang berlaku dengan penggunaan teknologi.
Di negara-negara maju seperti US, kekuatan teknologi digunakan sebagai alat untuk menunjukkan simbol kekuasaan negara tersebut. sekarang kita dapat lihat, dunia sudah banyak berubah dengan adanya teknologi seperti TV, radio, internet dan sebagainya. Ini juga membawa kepada penyebaran informasi demokrasi politik yang mana memberi ruang kepada masyarakat untuk bersuara. Kecenderungan ini kita dapat dengan adanya E-kerajaan, E-journal, E-perubatan dan lain-lain yang mana dapat diakses di hujung jari.
Dalam ruang politik pula sistem komunikasi peribadi iaitu telefon, dan komputer digital seperti e-mail, internet, VOIP (Voice over Internet Protocal) yang membawa kepada politik on-line.
"Adakah demokrasi yang dilingkupi oleh teknologi komunikasi merupakan ancaman atau tentangan dalam kehidupan?
Terdapat tiga pendekatan dapat digunakan dalam nenerangkan persoalan ini seperti Dystopian, Neo-futurist dan Technorealist yang diperkenalkan oleh Wilhelm (2000). Dystopiam lebih kepada bersikap kritis terhadap penempatan teknologi komunikasi yang mana ia dapat menggugat keadaan sosial dan politik. Neo-futurist pula lebih kepada penerimaan terhadap teknologi komunikasi yang dianggap sebagai kekuatan dalam perletakan dasar kerja dalam demokrasi. Manakala pendekatan technorenlist lebih kepada kepelbagaian kepentingan di sebalik penggunaan media dimana kehadiran teknologi dapat diaplikasi tanpa mengabaikan nilai kemanusiaan.
Global Village juga dapat mempengambi tahap pemikiran rakyat. Perlaksanaan "Good Governance" menunjukkan kemampuan kerajaan dalam menggunakan kuasa dalam membuat keputusan dalam pelbagai aspek iaitu ekonomi, sosial dan sektor-sektor lain. Ia juga berkait dengan kemampuan pemerintah untuk mengetahui dan memelihara hubungan antara masyarakat dan kerajaan.
0 comments: